Domluva (závěr)

Hippokrates řekl „Nechť je tvé jídlo tvým lékem a tvůj lék nechť je tvým jídlem.“ a Jára Cimrman poznamenal „Můžete s tím nesouhlasit, můžete se dokonce i rozčilovat, ale to je asi tak všechno, co s tím můžete dělat.“

Stejně je to tak i s mou knižní prvotinou. Psaní mě bavilo a pomáhalo.

Závěrem tedy už jen dodám, že „Nemohu ovládat všechny události mého života, ale nedovolím, aby nějaká událost ovládala můj život. V tom je moje síla.“

Leave a Reply